PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika ("Privātuma politika") attiecas uz tīmekļa vietni http://quobuild.com ("Tīmekļa vietne"), ko nodrošina quo build Ltd. (turpmāk tekstā saukta arī "mēs", "mūs", "mūsu").

Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam jebkādu personisko informāciju, ko apkopojam par jums, kad izmantojat šo vietni. Izmantojot šo vietni un iesniedzot mums jebkādu personisko informāciju, jūs pilnībā saprotat un nepārprotami piekrītat šādas personas informācijas pārsūtīšanai un sniegtās personas informācijas vākšanai un apstrādei, ciktāl tas atļauts šajā Privātuma politikā.

1. Kad un kādu informāciju mēs apkopojam?

Šī Tīmekļa vietne apkopo dažus personas datus no tās Lietotājiem. Datu pārzinis un īpašnieks ir uzņēmums quo build Ltd (Latvija), e-pasta adrese: [email protected].

Mēs apkopojam informāciju par jums, kad jūs brīvprātīgi aizpildāt saziņas veidlapu un sazināties ar mums. Vietnes lietošanas informācija tiek apkopota, izmantojot sīkfailus.

Starp personas datu veidiem, ko šī vietne apkopo pati vai ar trešo pušu starpniecību, ir: sīkfails, lietošanas dati, e-pasta adrese, vārds un tālruņa numurs.

Citi savāktie personas dati var tikt aprakstīti citās šīs Privātuma politikas sadaļās vai speciālā paskaidrojuma tekstā, kas ir kontekstā ar datu vākšanu. Lietotājs var brīvi sniegt Personas datus vai tos iegūt automātiski, lietojot šo Vietni.

Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem trešo pušu Personas datiem, kas iegūti, publicēti vai kopīgoti, izmantojot šo Vietni, un apliecina, ka viņiem ir trešās puses piekrišana sniegt datus Īpašniekam.

Mēs no vietnes neievācam sensitīvu personas informāciju no jums. Sensitīva informācija ietver datus, kas attiecas uz: rasi vai etnisko izcelsmi; politiskie uzskati; reliģiskā vai cita līdzīga pārliecība; fiziskā vai garīgā veselība; seksuālā orientācija vai sodāmība. Ja jūs brīvprātīgi sniedzat mums sensitīvu personas informāciju, mēs pieņemsim, ka mums ir jūsu nepārprotama piekrišana izmantot šo informāciju saistībā ar mērķi, kuram tā ir sniegta.

2. Vai mana informācija ir drošībā?

Datu pārzinis pienācīgi apstrādā Lietotāju datus un veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi datiem, izpaušanu, grozīšanu vai neatļautu iznīcināšanu. Datu apstrāde tiek veikta, izmantojot datorus un/vai IT nodrošinātus rīkus, ievērojot organizatoriskās procedūras un režīmus, kas ir stingri saistīti ar norādītajiem mērķiem. Mēs pieprasām, lai visi darbinieki un direktori saglabātu personas informācijas konfidencialitāti, un tikai pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve šai informācijai. Papildus Datu pārzinim atsevišķos gadījumos Dati var būt pieejami noteikta veida atbildīgām personām, kas ir saistītas ar vietnes darbību (administrēšana, tirdzniecība, mārketings, juridiskā, sistēmas administrēšana) vai ārējām personām (piemēram, trešām personām). pušu tehnisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pārvadātāji, mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, IT uzņēmumi, komunikāciju aģentūras), ja nepieciešams, Īpašnieks iecēlis par datu apstrādātājiem. Atjaunotu šo pušu sarakstu jebkurā laikā var pieprasīt Datu pārzinim.

Dati tiek apstrādāti Datu pārziņa birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Datu pārzini.

3. Cik ilgi jūs glabājat manu informāciju?

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams Lietotāja pieprasītā pakalpojuma sniegšanai vai šajā dokumentā norādītajos nolūkos, un Lietotājs vienmēr var pieprasīt Datu pārzinim apturēt vai noņemt datus (lūdzu, sazinieties ar mums hello@quobuild .com).

4. Kā mēs izmantosim informāciju par jums?

Personas dati tiek vākti šādiem nolūkiem un izmantojot šādus pakalpojumus:

Jebkāda sīkdatņu vai citu izsekošanas rīku izmantošana, ko veic šī vietne vai šajā tīmekļa vietnē izmantoto trešo pušu pakalpojumu īpašnieki, ja vien nav norādīts citādi, tiek izmantota, lai identificētu Lietotājus un atcerētos viņu preferences, tikai ar mērķi nodrošināt pakalpojumu, ko pieprasa šī vietne. Lietotājs. Atsevišķu personas datu nesniegšana var padarīt neiespējamu šīs Vietnes pakalpojumu sniegšanu. Mēs izmantojam jūsu vietnē apkopoto informāciju, lai personalizētu jūsu atkārtotos apmeklējumus mūsu vietnē. Dati par Lietotāju tiek vākti, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus, kā arī Analytics un saziņas nolūkiem.

Katram mērķim izmantotie personas dati ir izklāstīti šī dokumenta konkrētajās sadaļās.

Šajā sadaļā ietvertie pakalpojumi ļauj Īpašniekam pārraudzīt un analizēt tīmekļa trafiku, un tos var izmantot, lai sekotu līdzi Lietotāja uzvedībai.

Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google Inc. (“Google”). Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un pārbaudītu šīs vietnes izmantošanu, sagatavotu pārskatus par savām darbībām un kopīgotu tos ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas.

Apkopotie personas dati: sīkfaili un lietošanas dati.

Apstrādes vieta: Latvija

Aizpildot saziņas veidlapu ar saviem datiem, Lietotājs pilnvaro šo vietni izmantot šo informāciju, lai atbildētu uz informācijas pieprasījumiem, piedāvājumiem vai jebkāda cita veida pieprasījumu, kā norādīts veidlapas galvenē.

Apkopotie personas dati: e-pasta adrese, vārds un tālruņa numurs.

5. Papildu informācija par datu vākšanu un apstrādi

Lietotāja personas datus Datu pārzinis var izmantot likumīgiem mērķiem, tiesā vai tajos posmos, kas noved pie iespējamās tiesvedības, kas izriet no šīs Vietnes vai saistīto pakalpojumu nepareizas lietošanas. Lietotājs apliecina, ka apzinās, ka Datu pārzinim pēc valsts iestāžu pieprasījuma var tikt prasīts atklāt personas datus.

Papildus šajā Privātuma politikā ietvertajai informācijai šī vietne pēc pieprasījuma var sniegt Lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Darbības un uzturēšanas nolūkos šī vietne un jebkuri trešo pušu pakalpojumi var vākt failus, kas reģistrē mijiedarbību ar šo vietni (sistēmas žurnāli) vai šim nolūkam izmanto citus personas datus (piemēram, IP adresi).

Sīkāku informāciju par Personas datu vākšanu vai apstrādi Datu pārzinim var pieprasīt jebkurā laikā. Lūdzu, skatiet kontaktinformāciju šī dokumenta sākumā.

Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā uzzināt, vai viņu personas dati ir glabāti, un var sazināties ar Datu pārzini, lai uzzinātu par to saturu un izcelsmi, pārbaudītu to precizitāti vai lūgtu tos papildināt, dzēst, atjaunināt vai labot. , vai par to pārveidošanu anonīmā formātā vai lai bloķētu jebkādus datus, kas tiek glabāti, pārkāpjot likumu, kā arī lai iebilstu pret to apstrādi jebkādu un visu likumīgu iemeslu dēļ. Pieprasījumi jānosūta Datu pārzinim uz iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Šī vietne neatbalsta pieprasījumus “Neizsekot”. Lai noteiktu, vai kāds no trešās puses pakalpojumiem, ko tas izmanto, ievēro “Neizsekot” pieprasījumus, lūdzu, izlasiet to konfidencialitātes politikas.

Lai pārvaldītu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (izsekošanas pikseļi, tīmekļa bāksignāli u. c.) un ar tām saistītās piekrišanas, mēs izmantojam piekrišanas rīku "Real Cookie Banner". Plašāku informāciju par to, kā darbojas rīks "Real Cookie Banner", skatiet vietnē https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā kontekstā ir Regulas (EK) Nr. VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir izmantoto sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar to saistītās piekrišanas.

6. Definīcijas un juridiskās atsauces

Personas dati (vai dati): jebkura informācija par fizisku personu, juridisku personu, iestādi vai biedrību, kas ir vai var tikt identificēta, kaut vai netieši, atsaucoties uz jebkuru citu informāciju, tostarp personas kodu.

Lietošanas dati: informācija, kas tiek automātiski savākta no šīs Vietnes (vai šajā vietnē izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem), kas var ietvert: IP adreses vai to datoru domēnu nosaukumus, kurus izmanto Lietotāji, kuri izmanto šo vietni, URI adreses (vienotais resursa identifikators) , pieprasījuma laiks, metode, kas izmantota pieprasījuma iesniegšanai serverī, atbildē saņemtā faila lielums, ciparu kods, kas norāda servera atbildes statusu (veiksmīgs rezultāts, kļūda utt.), valsts izcelsme, pārlūkprogrammas un Lietotāja izmantotās operētājsistēmas funkcijas, dažāda laika informācija par apmeklējumu (piemēram, laiks, kas pavadīts katrā tīmekļa vietnes lapā) un informācija par ceļu, kas noiets Vietnē, īpaši atsaucoties uz apmeklēto lapu secība un citi parametri par ierīces operētājsistēmu un/vai Lietotāja IT vidi.

Lietotājs: Fiziska persona, kas izmanto šo Vietni, kurai jāsakrīt ar Datu subjektu vai jābūt viņa pilnvarotai, uz kuru attiecas Personas dati.

Datu subjekts: juridiska vai fiziska persona, uz kuru attiecas personas dati.

Datu apstrādātājs (vai datu uzraugs): fiziska persona, juridiska persona, valsts pārvalde vai jebkura cita struktūra, biedrība vai organizācija, kuru Datu pārzinis ir pilnvarojis apstrādāt Personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Datu pārzinis (vai īpašnieks): fiziska persona, juridiska persona, valsts pārvalde vai jebkura cita struktūra, biedrība vai organizācija, kurai ir tiesības, arī kopīgi ar citu Datu pārzini, pieņemt lēmumus par personas datu apstrādes mērķiem un metodēm. un izmantotajiem līdzekļiem, tostarp drošības pasākumiem saistībā ar šīs vietnes darbību un lietošanu. Datu pārzinis, ja nav norādīts citādi, ir šīs vietnes īpašnieks.

Šī vietne: aparatūras vai programmatūras rīks, ar kuru tiek vākti Lietotāja personas dati.

Sīkdatnes: neliela datu daļa, kas tiek glabāta Lietotāja ierīcē.

7. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, paziņojot par to Lietotājiem šajā lapā. Ir ļoti ieteicams bieži pārbaudīt šo lapu, atsaucoties uz pēdējās modifikācijas datumu, kas norādīts apakšā. Ja Lietotājs iebilst pret kādām no Politikas izmaiņām, Lietotājam ir jāpārtrauc šīs Vietnes lietošana un viņš var pieprasīt, lai Datu pārzinis izņem Personas datus. Ja vien nav norādīts citādi, tobrīd spēkā esošā Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kas Datu pārzinim ir par Lietotājiem.

8. Kā ar mums sazināties

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par mūsu privātuma politiku vai informāciju, kas mums ir par jums:

- pa e-pastu ([email protected])

- pa tālruni (+371 25673721)

9. Juridiskā informācija

Paziņojums Eiropas lietotājiem: šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, pildot saistības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR), Art. EK Direktīvas Nr. 95/46/EK, un saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem, kas pārskatīti ar Direktīvu 2009/136/EK, attiecībā uz sīkfailiem.

Šī Privātuma politika attiecas tikai uz šo vietni.

Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2023. gada 16. maijā.

Satura rādītājs

Kontakti
[email protected] +37125673721
Galvenā mītne atrodas Rīgā, Latvijā
apkalpo klientus visā pasaulē.
Pārslēgt valodu
Jūsu projekta tāme
Pieprasīt cenu